Контакти

4000 гр.Пловдив, България

Бул. Александър Стамболийски №58

Автори:

Албена Въловска – художник

Тел: 0889548179

Имейл: panaivazi@abv.bg

Никола Костадинов – скулптор

Тел: 0897724875

Имейл: panaivazi@abv.bg